MAKSYMALNIE DOSTOSOWUJEMY SIĘ DO POTRZEB KONTRAHENTA.
Wprowadzamy nowe technologie.

Świadczymy specjalistyczne usługi dla branży budowlanej, instalacyjnej i metalowej w kraju i za granicą.

SPECJALIZUJEMY SIĘ W SPAWALNICTWIE PRZEMYS-
ŁOWYM korzystając zarówno z nowoczesnych technologii i urządzeń jak i metod tradycyjnych:
-  spawanie elektryczne,
-  spawanie gazowe,
-   MIG - MAG,
-   WIG - TIG.
Pracujemy dla różnych branż, głównie:
-  motoryzacyjnej,
-  budownictwa,
-  farmaceutycznej.

Z kontrahentami zagranicznymi współpracujemy
wg strategii IN-HOUSE-SOURCING, OUTSOURCING.
Przejmujemy specjalistyczne procesy produkcyjne, wykonujemy precyzyjne usługi spawalnicze oraz skomplikowane zadania montażowe.

 

 
 
PRODUKCJA

Wykonujemy wysokoprecyzyjne wyroby
metalowe i półprodukty z wysokogatun-
kowych stali (stal narzędziowa, stal
konstrukcyjna): przyrządy produkcyjne,
elementy maszyn, elementy pojazdów.

DLA PRZEMYSŁU METALOWEGO, MOTO-
RYZACYJNEGO części i podzespoły,
jednostkowe precyzyjne elementy.

DLA PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO, ELEK-
TROWNI WODNYCH I KONWENCJONALNYCH,
ELEKTROCIEPŁOWNI
-  wykonawstwo precyzyjnych konstrukcji
stalowych dla maszyn ciężkich - ram i
podstaw urządzeń;
-  wykonawstwo precyzyjnych kadzi
odlewniczych, zbiorników i wanien
olejowych.

KOMPLEKSOWE INSTALACJE

Wykonawstwo instalacyjnych robót
montażowych stanowi kontynuację naszych działań podjętych w tym zakresie jeszcze na początku lat 90-tych pod marką Montex.

Oferujemy wykonawstwo:
-  tradycyjnych instalacji wodnych,
grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
-  instalacji technologicznych oraz rurociągów przemysłowych DLA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO, FARMACEUTYCZNEGO I SPOŻYWCZEGO;
-  złożonych systemów rurociągów oraz
aparatury przemysłowej ze stali zwykłych
i kwasoodpornych.

 

USŁUGI

DLA ZAKŁADÓW ODLEWNICZYCH
-  przejmowanie procesów produkcyjnych,
szlifowanie i czyszczenie odlewów,
-  wynajem maszyn i narzędzi do czysz-
czenia i szlifowania odlewów.

DLA BRANŻY BUDOWLANEJ
-  budownictwo inżynieryjno-specjali- styczne,
-  energooszczędne, pasywne,
-  budowa wiaduktów kolejowych, dro-
gowych.